מוצר אנטיוירוס ESET
כמות מחשבים
תקופת הרשיון
סוג רשיון
119 : מחיר כולל מע"מ